Tìm kiếm tin tức
15 ngày trước khi vận hành phải xin cấp phép hoạt động điện lực
Ngày cập nhật 31/10/2018

Ngày 16/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2018/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Theo Thông tư mới, chậm nhất trước 15 ngày làm việc tính từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực thay vì trước 30 ngày làm việc như trước đây.
 
Hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực sẽ thực hiện trên cổng Dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép.
 
Đồng thời, Thông tư này quy định 04 trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực, bao gồm:
 
- Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác;
 
- Phát điện có công suất lắp đặt dưới 01MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác;
 
- Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng;
 
- Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/12/2018.
 
Theo https://www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 18