Tìm kiếm tin tức
Doanh nghiệp bưu chính công ích phải công khai chất lượng dịch vụ
Ngày cập nhật 31/10/2018

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư 14/2018/TT-BTTTT về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 15/10/2018, có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Tại Thông tư này, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ và thực hiện quản lý, tổ chức tự kiểm tra chất lượng các dịch vụ bưu chính để bảo đảm chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng.
 
Đồng thời, hàng năm, Bộ này sẽ kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính trong phạm vi cả nước. Quyết định kiểm tra được gửi doanh nghiệp trước ngày kiểm tra ít nhất 07 ngày làm việc.
 
Đặc biệt, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phải có trang thông tin điện tử có chuyên mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” để công khai thông tin về quản lý chất lượng dịch vụ.
 
Thông tin công khai gồm:
 
- Chất lượng dịch vụ bưu chính công ích;
 
- Bản công bố hợp quy;
 
- Bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy;
 
- Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích hàng năm đã gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.
Theo https://www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 19