Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
  Ngày 06/5/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1476 /UBND-NC về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019.
Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư 14/2018/TT-BTTTT về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 15/10/2018, có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.
Ngày 16/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2018/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
Nhiều chính sách mới như: quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ...
Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí đã được Thủ tướng Chính phủ phê...
Thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ngày 19/9/2018,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1205/QĐ-TTg điều chỉnh mức vốn cho vay đối với mỗi loại công trình nước sạch nông thôn. Theo đó,...
Ngày 04/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2186/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4548/UBND-TP về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018
Ngày 12/4/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 15