Tìm kiếm tin tức
Đại hội Hội tù yêu nước xã Vinh Hải lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày cập nhật 26/04/2019

Sáng ngày 26/4/2019, tại Hội trường UBND xã tiến hành Đại hội Hội Tù yêu nước xã Vinh Hải lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023, tham dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo xã và các Hội viên

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên Hội Tù Yêu nước xã Vinh Hải luôn đoàn kết, phát huy bản chất yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, phấn đấu vươn lên đóng góp xây dựng quê hương; tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền; giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện nghĩa tình đồng đội; tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Với mục tiêu cần phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất của người tù chính trị và tù binh trong 02 cuộc kháng chiến, đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm tham gia các phong trào góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng, bảo vệ chính quyền và Khối đại đoàn kết dân tộc. Phấn đấu hết nhiệm kỳ có 100% những người tù đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Hội. Hàng năm tổ chức triển khai các phong trào thi đua, phát huy truyền thống của người tù chính trị, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo, quỹ chất độc da cam và các phong trào thi đua ở địa phương. Thống nhất ngày gặp mặt hàng năm: 02 ngày (30/04 - 02/9) . Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành Hội Tù yêu nước xã Vinh Hải lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Trần Thị Phương Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 9