Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy xã Vinh Hải tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các văn bản mới của Trung ương
Ngày cập nhật 26/04/2019

Sáng ngày 25/04/2019, tại Hội trường UBND xã Vinh Hải, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy xã chủ trì hội nghị.

Tại buổi Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các văn bản : Quy định 11-QĐ/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị 30-CT/TW  ngày 22 tháng 01 năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Sau hội nghị, các Đại biểu đã hiểu rõ, nắm vững hơn về nội dung cốt lõi của các văn bản mới của Trung ương.

Trương Thị Thanh Tâm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 10