Tìm kiếm tin tức
Công bố kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã quý III năm 2018
Ngày cập nhật 27/09/2018
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 268 hồ sơ
 
- Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: Phát ra 268 Thu vào 260

TIÊU CHÍ

Đánh giá

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

250

96,2%

10

3,8%

 

 

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

252

96,9%

8

3,1%

 

 

Ông Nguyễn Thanh Tịnh phụ trách lĩnh vực Hộ tịch

54

96,4%

02

3,6%

 

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Vinh phụ trách lĩnh vực Tư pháp

181

97,3%

05

2,7%

 

 

Bà Phan Thị Ngát phụ trách lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

16

94,1%

01

5,9%

 

 

Bà Trần Thị Phương Hà phụ trách lĩnh vực Nội vụ, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo

01

100%

 

 

 

 

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

260

100%

 

 

 

 

4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm

260

100%

 

 

 

 

5. Hồ sơ thủ tục hành chính

260

100%

 

 

 

 

Giải quyết đơn thư, KNTC

01

100%

 

 

 

 

Xác định mức độ khuyết tật

17

100%

 

 

 

 

Đăng ký kết hôn

13

100%

 

 

 

 

Đăng ký khai sinh

11

100%

 

 

 

 

Xác nhận tình trạng hôn nhân

08

100%

 

 

 

 

Đăng ký lại khai sinh

16

100%

 

 

 

 

Đăng ký khai tử

08

100%

 

 

 

 

Chứng thực

186

100%

 

 

 

 

 

Đối với các công chức còn lại các tổ chức, công dân không tiến hành đánh giá trong phiếu khảo sát./.

Tập tin đính kèm:
Đoàn Mai Ái Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 20