Tìm kiếm tin tức
Kết quả khảo sát, mức độ hài lòng năm 2018
Ngày cập nhật 30/10/2018

Ngày 26/10/2018, UBND xã Vinh Hải ban hành Thông báo số 28/TB-UBND về kết quả khảo sát, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả năm 2018.

Theo đó, tổng số phiếu phát ra 594 phiếu, tổng số phiếu thu vào 578 phiếu, cụ thể như sau:

TIÊU CHÍ

                   Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

550

95,1%

28

4,8%

 

 

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

550

95,1%

28

4,8%

 

 

Ông Nguyễn Thanh Tịnh phụ trách lĩnh vực Hộ tịch

128

97,7%

03

2,3%

 

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Vinh phụ trách lĩnh vực Tư pháp

385

94,5%

22

5,4%

 

 

Bà Phan Thị Ngát phụ trách lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

21

95,4%

01

4,5%

 

 

Bà Trần Thị Phương Hà phụ trách lĩnh vực Nội vụ, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo

18

100%

 

 

 

 

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

578

100%

 

 

 

 

4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm

577

99,8%

01

0,2%

 

 

5. Hồ sơ thủ tục hành chính

578

100%

 

 

 

 

Thi đua – khen thưởng

03

100%

 

 

 

 

Giải quyết đơn thư, KNTC

02

100%

 

 

 

 

Tôn giáo, tín ngưỡng

13

100%

 

 

 

 

Xác định mức độ khuyết tật

21

100%

 

 

 

 

Bảo trợ xã hội

01

100%

 

 

 

 

Đăng ký kết hôn

26

100%

 

 

 

 

Đăng ký khai sinh

29

100%

 

 

 

 

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

09

100%

 

 

 

 

Đăng ký nhận cha, mẹ ,con

02

100%

 

 

 

 

Xác nhận tình trạng hôn nhân

24

100%

 

 

 

 

Đăng ký lại khai sinh

27

100%

 

 

 

 

Đăng ký khai tử

12

100%

 

 

 

 

Thay đổi, cải cách, bổ sung hộ tịch

02

100%

 

 

 

 

Chứng thực

407

100%

 

 

 

 

 
Ghi chú:
 
(*) Đánh giá như sau:
 
+ A tương ứng với đánh giá các mức độ: Rất hài lòng/Đúng hẹn/Đơn giản/Nhanh;
 
+ B tương ứng với đánh giá mức độ: Bình thường/Hài lòng/chậm hẹn nhưng chấp nhận được/cần giảm giấy tờ;
 
+ C tương ứng với đánh giá các mức độ: Không hài lòng/Không đúng hẹn/Phức tạp/Chậm.
 
 

 

Đoàn Mai Ái Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 25