Tìm kiếm tin tức
Công bố kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã quý I năm 2019
Ngày cập nhật 27/02/2019
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 211 hồ sơ
 
- Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: Phát ra 199 Thu vào 199

TIÊU CHÍ

Đánh giá

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

192

96,5%

07

3,5%

 

 

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

193

97%

06

3%

 

 

Ông Nguyễn Thanh Tịnh phụ trách lĩnh vực Hộ tịch

80

97,8%

02

2,2%

 

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Vinh phụ trách lĩnh vực Tư pháp

109

96,5%

04

3,5%

 

 

Bà Phan Thị Ngát phụ trách lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

04

100%

 

 

 

 

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

199

100%

 

 

 

 

4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm

197

99%

02

1%

 

 

5. Hồ sơ thủ tục hành chính

199

100%

 

 

 

 

Xác định mức độ khuyết tật

04

100%

 

 

 

 

Đăng ký kết hôn

16

100%

 

 

 

 

Đăng ký khai sinh

17

100%

 

 

 

 

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

20

100%

 

 

 

 

Xác nhận tình trạng hôn nhân

14

100%

 

 

 

 

Đăng ký lại khai sinh

08

100%

 

 

 

 

Đăng ký khai tử

07

100%

 

 

 

 

Chứng thực

113

100%

 

 

 

 

 

Đối với các công chức còn lại các tổ chức, công dân không tiến hành đánh giá trong phiếu khảo sát./.

Tập tin đính kèm:
Đoàn Mai Ái Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 19