Tìm kiếm tin tức
Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Lãnh đạo UBND xã
1Nguyễn HữuChủ tịch0976315013 nhuu.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
2Lê Thị BéPhó Chủ tịch ltbe.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
Văn phòng - Thống kê
3Đoàn Mai Ái LyCông chức0903548664 dmaly.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
4Trần Thị Phương HàCông chức0988858844 ttpha.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
Kinh tế - Ngân sách
5Lại Thị Kiều MyCông chức ltkmy.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
6Đoàn Thị Minh TrangCông chức dtmtrang.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
Địa chính - Xây dựng
7Nguyễn Ngọc ThànhCông chức nnthanh.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
8Nguyễn Xuân TươngCông chức nxtuong.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
9Nguyễn UyểnCông chức nuyen.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
Văn hóa - Thông tin
10Trần DiệmKhông Chuyên trách tdiem.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
Tư pháp - Hộ tịch
11Nguyễn Thanh TịnhCông chức01687428742 nttinh.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
12Nguyễn Thị Thanh VinhCông chức nttvinh.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
Văn hóa - xã hội
13Phan Thị NgátCông chức ptngat.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
14Huỳnh Quang NamCông chức hqnam.vinhhai@thuathienhue.gov.vn
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 17