Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
3 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
40/QÐ-UBND18/08/201718/08/2017QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ nay đến năm 2020
09/QÐ-UBND10/04/201710/04/2017Quyết định Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân xã Vinh Hải
06 /2017/QÐ-UBND20/03/201725/03/2017Quyết định Ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 39