Tìm kiếm tin tức
Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 18/01/2018
Hình ảnh tại hội nghị

Ngày 04 tháng 01 năm 2018, UBND xã đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Theo đó, UBND xã xác định mục tiêu của năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững “Nông ngư nghiệp – Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp”, ưu tiên phát triển các lĩnh vực như dịch vụ biển, may gia công tại nhà, phát triển nông nghiệp toàn diện đảm bảo an ninh lương thực. Phát huy tối đa các tiềm năng, nguồn lực sẵn có của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả. Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang và xây dựng xã nông thôn mới. Hoàn thành các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh và của huyện. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, UBND xã đề ra chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018 như sau: 

a) Tài chính - Kế toán theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện các chỉ tiêu:
- Tổng thu ngân sách: 3.635 triệu đồng
Trong đó: Tổng thu ngân sách địa phương:     292 triệu đồng
- Tổng chi ngân sách: 3.635 triệu đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 22.18 triệu đồng
- Tổng mức đầu tư xây dựng: 15 tỷ đồng
- Dịch vụ, thương mại: 38.48 tỷ đồng
b) HTX Nông nghiệp Mỹ Hải theo dõi các chỉ tiêu:
* Nông, lâm, ngư nghiệp : 42.83 tỷ đồng
- Tổng sản lượng lương thực có hạt: 907,5 tấn 
Lúa: - Năng suất: 55 tạ/ha
- Sản lượng: 907,5 tấn
Màu: - Năng suất: 40 tạ/ha
- Sản lượng: 360 tấn
Giống xác nhận đưa vào sản xuất: 98%
c) Văn hóa – Xã hội theo dõi các chỉ tiêu:
- Tỷ lệ hộ nghèo: Giảm từ 1,5-2% - Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề: 40%
- Tỷ lệ toàn dân tham gia BHYT: 70 %
đ) Trạm y tế theo dõi các chỉ tiêu:
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng:  8,2%
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: <1%
- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch: 45%
- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên : <12%
e/ Địa chính - xây dựng – nông nghiệp - môi trường theo dõi chỉ tiêu:
- Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng: 35,74 tỷ đồng
- Thủy lợi nội đồng kiên cố hóa: 1,5 km
- Bê tông hóa giao thông nông thôn: 2 km
- Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới: 2 tiêu chí
 
Và các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của năm 2018:
a) Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội:
- Lãnh đạo UBND xã phụ trách: Đ/c Nguyễn Hữu, Q.Chủ tịch UBND xã.
- Cơ quan chủ trì: 
+ Đ/c Nguyễn Xuân Tương, Công chức Địa chính – Xây dựng
+ Đ/c Phan Thị Ngát, Công chức Văn hóa – Xã hội
- Cơ quan phối hợp: Các ngành liên quan.
b) Chương trình phát triển dịch vụ du lịch biển:
- Lãnh đạo UBND xã phụ trách: Đ/c Lê Thị Bé, PCT UBND xã.
- Cơ quan chủ trì: Đ/c Huỳnh Quang Nam, Công chức Văn hóa - xã hội
- Cơ quan phối hợp: Các ngành liên quan.
c) Chương trình cải cách hành chính:
- Lãnh đạo UBND xã phụ trách: Đ/c Nguyễn Hữu, Q.Chủ tịch UBND xã.
- Cơ quan chủ trì: Đ/c Đoàn Mai Ái Ly, Công chức Văn phòng – Thống kê
- Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các ngành liên quan.
d) Chương trình bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai:
- Lãnh đạo UBND xã phụ trách: Đ/c Nguyễn Hữu, Q.Chủ tịch UBND xã.
- Cơ quan chủ trì:  + Đ/c Nguyễn Uyển, Công chức Địa chính – Xây dựng
                              + Đ/c Trần Hữu Phước, CHT Ban CHQS
                              + Hội chữ thập đỏ
- Cơ quan phối hợp:  Các ngành liên quan.
 
Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, UBND xã yêu cầu các cơ quan, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phù hợp, chủ động theo dõi các chỉ tiêu, chương trình trọng điểm được phân công phụ trách, đảm bảo thực hiện hiệu quả và đạt kết quả cao trong năm 2018./.
 
 
Aí Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 26