Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực
Ngày cập nhật 31/07/2018

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1025/STP-HCTP về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực

Theo đó, Sở Tư pháp đã hướng dẫn, quán triệt đến các công chức phụ trách công tác hộ tịch, chứng thực một số nội dung liên quan như: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; thực hiện lời chứng chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch theo đúng mẫu qu định tại mục I Phụ lục kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BTP, tránh tình trạng chứng thực chữ ký tại những văn bản có nội dung l hợp đồng, giao dịch; việc ghi chép sổ Chứng thực bản sao từ bản chính, sổ Chứng thực chữ ký/ 2 chứng thực điểm chỉ, sổ Chứng thực chữ ký người dịch, sổ Chứng thực hợp đồng, giao dịch phải đảm bảo đầ đủ các nội dung, cột mục được hướng dẫn tại mục II Phụ lục kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
 
UBND huyện đề nghị Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn công chức phụ trách công tác chứng thực, hộ tịch trên địa bàn thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Sở Tư pháp./.
Theo https://phuloc.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 19