Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1025/STP-HCTP về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực
Ngày 20/4/2018, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1261 /UBND-NC về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Ngày 04 tháng 01 năm 2018, UBND xã đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Ngày 16 tháng 01 năm 2018 , UBND xã Vinh Hải ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về việc triển khai chương trình hiến máu tình nguyện năm 2018
Tri ân những người có công với cách mạng là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là trách nhiệm của Đảng, Chính quyền, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 16